Jerzy Kustra - Prezes

Był zaangażowany w czyste technologie od początku 2000 roku. Prowadził kilkadziesiąt czystych projektów budowlanych, w tym przemysł kosmiczny (np. Projekt Juice, w misji dla Jowisza), badania (np. Badania nad regeneracją komórek macierzystych). Od wielu lat prowadzi szkolenia i wykłady na temat czystych technologii. Jest jednym z partnerów Future Space Accelerator, którego celem jest rozwój potencjału komercyjnego w sektorze kosmicznym. Jako prezes zarządu kieruje firmą, która kompleksowo projektuje, konstruuje i zajmuje się pomieszczeniami czystymi. Prowadzi sekcję: standardy i normy

Marek Kawula - Wiceprezes

Inżynier projektujący systemy HVAC. Od prawie 20 lat projektuje i prowadzi projekty instalacji systemów wentylacji i klimatyzacji w pomieszczeniach czystych. Jego zainteresowania zawodowe koncentrują się na aspektach projektowania i użytkowania pomieszczeń czystych.
Prowadzi sekcję: budowa pomieszczeń czystych (współ-lider).