Spotkania z ciekawymi ludźmi

Spotkania z ciekawymi osobami związanymi z działalnością stowarzyszenia ubarwiają kalendarz rocznych zadań i częstokroć stanowią początek nowych dróg rozwoju.

Staramy się by spotkania takie odbywały się co najmniej raz na kwartał. Obecnie układamy jest kalendarz na rok 2020, wszelkie sugestie mile widziane.

Read more