Misja
  1. Popularyzacja wiedzy w zakresie technologii czystych tzw. Cleanroom i ich wykorzystania w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, kosmicznej i innych branżach wysokich technologii;
  2. Podejmowanie, organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, analitycznych i badawczych w zakresie technologii czystych tzw. Cleanroom;
  3. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania;
  4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
  5. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
  6. Promowanie i organizowanie wolontariatu;
  7. Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Stowarzyszenia wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji i podmiotów;
  8. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy członkami Stowarzyszenia