Projektowanie, budowa i użytkowanie zakładu przemysłowego ze strefą „cleanroom”

Podczas konferencji zajmiemy się Cleanroomami, przekrojowo omawiając temat od koncepcji, URS, projektowania zakładu poprzez dobór materiałów budowalnych, dalej zmierzając do bardzo ważnego zagadnienia serwisu i utrzymania obiektu aż po dobór wyposażenia, systemów sprzątających, systemów pomiarowych, itd.

Konferencję będą uzupełniały warsztaty będą miały charakter wykładów oraz praktycznych zajęć prowadzonych przez ekspertów z kilkunastoletnim doświadczeniem w budowie zakładów przemysłowych, tworzeniu stref Cleanroom, utrzymywaniu i wyposażania stref czystych. 

08.10.2020 Jak zbudować zakład przemysłowy z Cleanroom?

10:00 – 15:00 – duża sala wykładowa

15:30 – 16:30 – cześć konferencyjną uzupełnią warsztaty te zagadnienia będą stanowiły podstawę panelu prowadzonego przez 5 ekspertów.

Przerwy:

10 minutowe przerwy co godzina.

13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa 

Tematyka: zbudowanie lub rozbudowa zakładu przemysłowego ze szczególnym naciskiem położonym na tworzenie Cleanroom. Przedstawiona zostanie formalna strona prowadzenia projektu budowlanego, wymagania prawne,  przygotowanie URS „User Requirement Specification”, projekty budowalne, terminy i harmonogramy, wymogli stawiane materiałom budowlanym, prowadzenie budowy czystej, system HVAC.

09.10.2020 Zbudowaliśmy i co dalej?

10:00 – 13:00 – duża sala wykładowa 
10 minutowe przerwy co godzina.
13:00 – 13:30 Przerwa obiadowa

Funkcjonowanie Cleanroom i szerzej zakładu produkcyjnego rozpoczyna się po jego zbudowaniu. Z tego powodu bardzo ważnym panelem eksperckim będzie półtora godzinny blok poświęcony tematowi użytkowania i funkcjonowania stref czystych. Eksperci przedstawią zasady planowania działań serwisowych, utrzymywanie instalacji, wymianę elementów eksploatacyjnych, systemy pomiarowe i ich kalibrację.

09.10.2020 Wyposażamy Cleanroom

13:30 – 15:30 – wykłady

15:30 – 17:00 – część praktyczna, prezentacja metod sprzątania i czyszczenia oraz naprawy.

Zakończeniem konferencji będzie część prezentująca zasady doboru wyposażenia jak: odzież, maty dekontaminacyjne, systemy sprzątające, środki chemiczne, meble, urządzenia pomiarowe, itp. Część wykładowa zostanie uzupełniona licznymi pokazami z przykładami użycia prezentowanych rozwiązań. Ponadto w praktycznym pokazie zaprezentowane zostaną metody sprzątania i czyszczenia stref czystych oraz prowadzenia napraw.

17:00 – 17:15 Oficjalne zakończenie konferencji

Prosimy o przesyłania pytań i opis problemów z jakimi spotykają się Państwo planując  lub tworząc rozbudowę Cleanroom bądź zagadnienia jakie Państwa nurtują w codziennym funkcjonowaniu stref czystych.  Wcześniejsze praca nad Państwa pytaniami pozwoli nadać konferencji bardziej dynamiczny charakter oraz już podczas warsztatów uzyskać konkretne odpowiedzi.