Spotkania

Spotkania z ciekawymi osobami związanymi z działalnością stowarzyszenia ubarwiają kalendarz rocznych zadań i częstokroć stanowią początek nowych dróg rozwoju. Staramy się by spotkania takie odbywały się co najmniej raz na kwartał. Obecnie układamy jest kalendarz na rok 2020, wszelkie sugestie mile widziane.