Po co nam te Cleanroomy?

Istnieje wiele definicji słowa cleanroom, możemy jednak, upraszczając, przyjąć, że jest to złożona jednostka organizacyjna, składająca się z pomieszczenia lub zespołu pomieszczeń z kontrolowanym środowiskiem a także ze sprzętu oraz ludzi, powołana w celu prowadzenia procesu badawczego, analitycznego bądź

Read more