Dowiedz się o nas!

Wśród członków Stowarzyszenia znajdują się osoby projektujące i budujące strefy czyste, użytkownicy, producenci wyposażenia i naukowcy związani z wieloma rodzajami przemysłu i gałęziami nauki jak: farmacja, elektronika, chemia, przemysł kosmiczny, spożywczy, motoryzacja.

Łączymy społeczność osób pracujących w strefach cleanroom. Przemysł, nauka, normy, standardy, badania i rozwój. Stowarzyszenie zostało powołane przede wszystkim by integrować osoby pracujące w obiektach cleanroom lub interesujące się zaawansowanymi technologiami związanymi ze strefami czystymi.

Standaryzacja


Edukacja


Współpraca


Technologia


Statut

Zapoznaj się ze statutem stowarzyszenia

KLIKNIJ

Misja

Stowarzyszenie zostało powołane, aby zrzeszać ze sobą osoby interesujące się oraz pracujące w strefach czystych cleanroom.

 

1. Popularyzacja wiedzy w zakresie technologii czystych tzw. Cleanroom i ich wykorzystania w branży farmaceutycznej, biotechnologicznej, spożywczej, motoryzacyjnej, elektronicznej, kosmicznej i innych branżach wysokich technologii;
2. Podejmowanie, organizowanie i finansowanie działań edukacyjnych, analitycznych i badawczych w zakresie technologii czystych tzw. Cleanroom;
3. Wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, oświaty i wychowania;
4. Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości;
5. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
6. Promowanie i organizowanie wolontariatu;
7. Reprezentowanie interesów zrzeszonych członków Stowarzyszenia wobec organów władzy, administracji rządowej i samorządowej oraz innych organizacji i podmiotów;
8. Inicjowanie, wspieranie i propagowanie współpracy pomiędzy członkami stowarzyszenia

Korzyści

Członkowie stowarzyszenie stają się częścią społeczności skupionej na rozwoju technologii czystych. Będąc częścią stowarzyszenia zyskujemy wsparcie organizacji w codziennej działalności jak i w projektach badawczych.

 

1. Wsparcie projektów badawczych i naukowych
2. Dostęp do materiałów informacyjnych i naukowych zarezerwowanych wyłącznie dla członków stowarzyszenia
3. Współdzielenie kontaktów w ramach stowarzysznia.
4. Możliwość bezpłatnego uczestnictwa w szkoleniach i konferencjach organizowanych przez Stowarzyszenie
5. Specjalne ceny zarezerwowane dla członków stowarzyszenia na szkolenia komercyjne i wyposażenie stref czystych w ramach prowadzonych przez stowarzyszenie akcji „Clean Science” i „Clean Industry”.

 

Zapraszamy do wstąpienia do Stowarzyszenia zarówno przedstawicieli przemysłu, nauki jak i sympatyków zainteresowanych nowymi technologiami.