Akademia Menadżera HR - prowadzone przez Cleanproject

Akademia Menadżera HR to inicjatywa przeznaczona dla menedżerów i pracowników aspirujących do roli menedżerskiej, a także dla pracowników zespołu HR oraz specjalistów związanych z tzw. zasobami ludzkimi.  Podstawowym celem  programu jest przygotowanie pracodawców do nowych wyzwań wynikających z dzisiejszego rynku pracy ale ii jego przyszłych przewidywanych potrzeb. W ramach Akademii Menadżera HR Cleanproject prowadzi szkolenia dotyczące różnorodnych obszarów, takich jak: praca zdalna, cyfryzacja, automatyzacja, zmiany demograficzne oraz zatrudnianie osób ze szczególnymi potrzebami lub niepełnosprawnościami ze szczególnym uwzględnieniem unikalności procesów zarządzania procesem funkcjonowania pracownika i pracodawcy w unikalnym środowisku pomieszczeń o podwyższonej czystości – clean room zgodnie z ISO 14644 oraz GMP.  Programy realizowane przez Cleanproject w ramach Akademii Managera HR dostępne przez Bazę Usług Rozwojowych Baza Usług Rozwojowych – BUR.

Przygotowujemy kadry do pracy z zakresie HR z uwzględnieniem poniższych kompetencji:

1. Przygotowanie organizacji do wyzwań rynku pracy.

2. Zarządzanie zmianami wynikającymi z przeobrażeń na rynku pracy.

3. Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokolensiową.

4. Zarządzanie różnorodnością i wielokulturowością w organizacji.

5. Umiejętność wdrożenia zasady równości szans, niedyskryminacji i transparentności.

6. Zarządzanie pracą zdalną i hybrydową.

7. Wdrażanie nowych modeli i form organizacji pracy.

8. Budowanie środowiska pracy dla osób ze szczególnymi potrzebami funkcjonalnymi.

9. Wykorzystanie procesów migracyjnych w wewnątrzorganizacyjnej polityce HR.

10. Orientacja w biznesie i uwarunkowaniach społeczno-kulturowych.

11. Digital – wykorzystanie narzędzi i systemów ICT w obszarze HR.

12. Analityka w procesach HR w kontekście zmian rynku pracy.

13. Zrównoważone zarządzanie potencjałem pracowników – nowe wyzwania rynku pracy.

14. Zarządzanie procesami technologicznego wsparcia pracy.

15. Budowa prorodzinnej kultury pracy.