Ścieżka Edukacyjna KFS

Prowadzone przez Cleanproject

POBIERZ PDF

Dlaczego warto zainteresować się naszą ścieżką edukacyjną?

Na zasoby przedsiębiorstwa składa się szereg wartości, w tym zasoby materialne i ludzkie, wśród których wyróżnia się takie kompetencje, jak wiedza, doświadczenie, umiejętności i kwalifikacje. Dla większości menedżerów oczywiste jest, że maksymalne wykorzystanie zasobów materialnych musi być oparte o budowanie kompetencji zasobów ludzkich. Obecnie, gdy konkurujące podmioty mogą posiadać bardzo zbliżony sprzęt produkcyjny, przewagi konkurencyjne najczęściej osiągane są właśnie poprzez kreowanie wyższości kompetencyjnej
 

Stopnie zaawansowania edukacyjnego

Kursanci mogą wybierać pojedyncze szkolenia lub ścieżkę edukacyjną i po ukończeniu całego cyklu zdobyć określony tytuł:
 
Certification Cleanroom Operator (CCO) – podstawowy tytuł dla osób pracujących w cleanroomach jako operatorzy, pracownicy liniowi i laboratoryjni, pracownicy naukowi, studenci
 
Certification Cleanroom Specialist (CCS) – dla osób pracujących w służbach utrzymania ruchu, techników, instalatorów, pomiarowców
 
Master of Cleanroom Operation (MCO) – dla kierowników stref czystych organizujących pracę w obiektach, inżynierów procesowych
 
Master of Cleanroom Administration (MCA) – dla kadry zarządzającej, dyrektorów operacyjnych, nadzoru.