ICCCS

International Confederation of Contamination Control Societies

 

ICCCS jest międzynarodową organizacją od 1972 roku tworzącą i rozwijającą standardy i normy dla stref czystych, na czele z normami ISO 14644 Cleanrooms and associated controlled environments i ISO 14698 Cleanrooms and associated controlled environments – Biocontamination control.

PSCT

Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii

 

Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii jako członek statutowy ICCCS reprezentuje organizację, bierze udział w pracach ICCCS oraz zapewnia dostęp do baz wiedzy i szkoleń, organizując warsztaty, spotkania, audyty, sponsorując działalność naukową i projekty badawcze dotyczące wykorzystania i rozwoju technologii czystych.

 

PSCT jest jedynym podmiotem reprezentującym ICCCS w Polsce i prowadzenia szkoleń z akredytacją organizacji.

Akredytacja ICCCS

Polskie Stowarzyszenie Czystych Technologii będąc członkiem International Confederation of Contamination Control Societies jako jedyne w Polsce zapewnia szkolenia z akredytacją ICCCS.

akredytacja_m

Wydawnictwo

Kwartalnik CACR – Clean Air and Containment Review oraz dziesiątki innych opracowań, analiz i publikacji prasowych są realizowane przez ICCCS i PSCT na rzecz działalności wydawniczej.

cacr

ICCCS opracowuje dla komitetu ISO 209 międzynarodowe standardy dla pomieszczeń czystych i powiązanych środowisk kontrolowanych oraz dla Komitetu Standaryzacji Komisji Europejskiej europejskie standardy technologii pomieszczeń czystych.

ICCCS w zakresie prac standaryzacyjnych tworzy programy szkoleniowe i udziela akredytacji do prowadzenia szkoleń z możliwością uzyskania przez kursantów uprawnień do pracy w środowiskach czystych.  Kursanci, którzy ukończą szkolenie pozytywnym zdaniem egzaminu otrzymują wpis na listę osób posiadających dane uprawnienia oraz stosowny certyfikat. Certyfikaty są ważne czasowo co jest powiązane z aktualnością norm i rozwojem wiedzy. Zależnie od programu szkoleń, ważność certyfikacji to od 3 do 5 lat, po czym uprawnienia należy odnowić.

Istotnymi częściami działalności ICCCS są edukacja oraz współpraca z przemysłem i środowiskami naukowymi.

Prace w ramach organizacji prowadzone są w  czterech komitetach:
1. ICCCS Technical Committee (ITC)
2. ICCCS Education Committee (IEC)
3. ICCCS Symposia and Events Committee (ISEC)
4. ICCCS Communication & Membership Committee (ICMC)