Program finansowego wsparcia szkoleń od KFS w 2024

Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest odrębną jednostką powstałą z Funduszu Pracy, mającą na celu wspieranie ciągłego kształcenia zarówno pracowników i pracodawców. Jego celem jest przeciwdziałanie utracie zatrudnienia z powodu braku odpowiednich kompetencji oraz nieprzystosowania do dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku pracy. Budżet KFS w 2024 roku to ponad 294 mln zł z puli podstawowej rozłożonych na 16 województw oraz ponad 58 mln zł z rezerwy KFS. O środki z KFS 2024 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę.

 

Wysokość dofinansowania:

 

100% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

80% kosztów kształcenia ustawicznego w przypadku pozostałych przedsiębiorców – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Priorytety na Rok 2024:

1. Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy.

2. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych.

3. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych.

4. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie umiejętności cyfrowych.

5. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej.

6. Wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

7. Wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców.

8. Wsparcie kształcenia ustawicznego w zakresie zarządzania finansami i zapobieganie sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach.

Skontaktuj się z nami. Pomożemy!

1. Sprawdź termin naboru wniosków: Skontaktuj się z odpowiednim Powiatowym Urzędem Pracy dla swojej siedziby lub miejsca prowadzenia działalności. Informacje o terminie naboru wniosków można znaleźć na ich stronie internetowej.

2. Pobierz wnioski: Wypełnij wnioski, które możesz pobrać ze strony internetowej właściwego Powiatowego Urzędu Pracy.

3. Wybierz szkolenie: Wybierz interesujące Cię szkolenie, dostosowane do Twoich potrzeb. Jesteśmy gotowi pomóc! Skontaktuj się z naszym działem szkoleń.

4. Uzupełnij i złóż wnioski: Uzupełnij wnioski i złoż je w odpowiednim terminie we właściwym Powiatowym Urzędzie Pracy. Możesz przesłać je zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

5. Realizuj Szkolenie Cleanproject: Pozytywne rozpatrzenie Twojego wniosku umożliwi Ci opłacenie szkolenia ze środków otrzymanych z KFS. Ciesz się korzyściami z profesjonalnego szkolenia, które pomoże rozwinąć Twój potencjał zawodowy.

 

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszych szkoleń, które odpowiadają Twoim potrzebom i kontaktu z nami. Pomożemy Ci wypełnić dokumenty, które później będziecie musieli złożyć do UP.