Cleanroom Pass

Obsługa

PSCT

Kategoria

Praca

Uczestnicy kursu

Brak uczestników

Opinie

Brak opinii

Cleanroom Pass - ogólne zasady przybywania i pracy w cleanroom

 

Podstawowe szkolenie umożliwiające poznanie zasad funkcjonowania i pracy w środowiskach czystych. 

Po zakończonym szkoleniu operatorzy będą przygotowani do bezpiecznej i efektywnej pracy w strefie czystej, a menadżerowie poznają najważniejsze zasady organizacji strefy czystej oraz jej serwisowania i użytkowania.

 

Cel szkolenia:

 • Nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej związanej z przebywaniem i pracą w strefach czystych.
 • Kursanci zostaną wprowadzeni w podstawy funkcjonowania obiektów typu „cleanroom”, poznają zarys norm dotyczących tych obiektów oraz szczegółowo zostaną przeszkoleni z procedur wejścia i wyjścia do strefy czystej, poruszania się, utrzymania klas czystości pomieszczeń i prowadzenia pracy produkcyjnej lub badawczej w cleanroom.

 

Wiedza:

 • podstawy budowy cleanroom
 • instalacje funkcjonujące w cleanroom
 • normy i standardy związane ze strefami czystymi
 • parametry kontrolowane w strefach czystych
 • podstawowy podział zanieczyszczeń i metody ich usuwania
 • wyposażenie użytkowe i eksploatacyjne ze szczególnym uwzględnieniem odzieży
 • procedury wejścia/wyjścia dla osób i materiałów (ruch osobowy i materiałowy)
 • poruszanie się i praca w cleanroom
 • metody sprzątania i utrzymania klas czystości
 • urządzenia i systemy pomiarowe oraz prowadzenie pomiarów
 • serwis obiektu cleanroom

 

Grupa docelowa

Szkolenie jest przeznaczone dla:

 • menadżerów zarządzających strefami czystymi i organizujących pracę w strefach czystych,
 • operatorów pracujących w strefach czystych produkcyjnych i laboratoryjnych.

Szkolenie kończy się egzaminem.

 

Wymagania edukacyjne

Nie jest wymagana wcześniejsza edukacja w zakresie sprzątania stref czystych.

 

Możliwość prowadzenia szkolenia w obiekcie Klienta

W przypadku prowadzania kursu w obiekcie Klienta prosimy o przygotowanie dostępu do sali konferencyjnej przygotowanej do prowadzenia szkolenia dla maksymalnie 16 osób oraz udostępnienie cleanroom w grupach 8 osobowych w celu przeprowadzenia części praktycznej szkolenia. Dostarczenie wyposażenia demonstracyjnego (np. wózki) wiąże się z dodatkowym kosztem dojazdu, zależnie od odległości (około 250 PLN netto dla grupy).

Obsługa

Cena : Zapytaj

Ilość Osób : 16

Poziom : Dla każdego

Miejsce : Centrum Szkoleniowe Aleja Krakowska 111/114 B-25 Warszawa

Kontakt